Recent Changes - Search:

Photo gallery home

S.Dvorsky's gallery

2023:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2009:

2008:

2006-2007:

2004-2005

2001-2003

2000

FEI-STU

Albumy kamaratov

Trend regata 2015

regata2015_d1_p1040084.jpg: 86k (2015-05-30 20:21) regata2015_d4_p1040319.jpg: 108k (2015-06-02 17:19) regata2015_d3_p1040215.jpg: 153k (2015-06-01 13:49) regata2015_d3_p1040241.jpg: 106k (2015-06-01 19:59)

See also

Links


Track log

 • 30.5.2015 – Hramina, Murter -> U. Lojena, Smokvica Vela
 • 31.5.2015 – Kaprije (zátoka na SV) nákup Školjke smerom na Skradin
 • 1.6.2015 – U. Stupica Mala, Žirje
 • 2.6.2015 – Hramina, Murter
 • 3.6.2015 – Hramina -> Zlarin (1. a 2. rozjazda - yellow)
 • 4.6.2015 – Zlarin -> Vodice (3. a 4. rozjazda - red)
 • 5.6.2015 – Vodice -> Hramina, Murter (5. rozjazda - dark yellow)
trend_regata_2015_map_01.jpg: 78k (2018-05-14 19:41)
Rozjazda 1,2 Rozjazda 3,4 Rozjazda 5
_trend_regata_2015_map_etapa_1_2.jpg: 62k (2018-05-14 20:24) _trend_regata_2015_map_etapa_3_4.jpg: 65k (2018-05-14 20:49) _trend_regata_2015_map_etapa_5.jpg: 68k (2018-05-14 20:50)

Photos

Download : Slavove fotky all-in-one (54MB rar)
Download : Slavove videa all-in-one (320x240) (190MB rar)
Download : Slavove videa all-in-one (640x480) (350MB rar)

Slavo D. - Day 1 - 2015.05.30

regata2015_d1_p1030999.jpg: 131k (2015-05-30 13:00) regata2015_d1_p1040001.jpg: 146k (2015-05-30 13:00) regata2015_d1_p1040002.jpg: 96k (2015-05-30 13:02) regata2015_d1_p1040003.jpg: 141k (2015-05-30 13:47) regata2015_d1_p1040004.jpg: 119k (2015-05-30 13:49) regata2015_d1_p1040005.jpg: 124k (2015-05-30 13:52) regata2015_d1_p1040006.jpg: 124k (2015-05-30 13:52) regata2015_d1_p1040007.jpg: 108k (2015-05-30 13:52) regata2015_d1_p1040008.jpg: 189k (2015-05-30 14:09) regata2015_d1_p1040009.jpg: 150k (2015-05-30 14:11) regata2015_d1_p1040010.jpg: 134k (2015-05-30 14:15) regata2015_d1_p1040011.jpg: 167k (2015-05-30 14:21) regata2015_d1_p1040012.jpg: 162k (2015-05-30 14:21) regata2015_d1_p1040013.jpg: 184k (2015-05-30 14:22) regata2015_d1_p1040015.jpg: 142k (2015-05-30 14:49) regata2015_d1_p1040016.jpg: 140k (2015-05-30 14:49) regata2015_d1_p1040017.jpg: 144k (2015-05-30 14:51) regata2015_d1_p1040018.jpg: 128k (2015-05-30 15:29) regata2015_d1_p1040019.jpg: 142k (2015-05-30 16:17) regata2015_d1_p1040020.jpg: 145k (2015-05-30 18:53) regata2015_d1_p1040021.jpg: 147k (2015-05-30 18:53) regata2015_d1_p1040022.jpg: 174k (2015-05-30 18:54) regata2015_d1_p1040023.jpg: 125k (2015-05-30 18:54) regata2015_d1_p1040026.jpg: 158k (2015-05-30 19:23) regata2015_d1_p1040027.jpg: 134k (2015-05-30 19:23) regata2015_d1_p1040028.jpg: 158k (2015-05-30 19:23) regata2015_d1_p1040029.jpg: 116k (2015-05-30 19:26) regata2015_d1_p1040030.jpg: 174k (2015-05-30 19:26) regata2015_d1_p1040031.jpg: 178k (2015-05-30 19:27) regata2015_d1_p1040032.jpg: 195k (2015-05-30 19:27) regata2015_d1_p1040033.jpg: 183k (2015-05-30 19:27) regata2015_d1_p1040034.jpg: 145k (2015-05-30 19:27) regata2015_d1_p1040036.jpg: 159k (2015-05-30 19:29) regata2015_d1_p1040037.jpg: 112k (2015-05-30 19:30) regata2015_d1_p1040038.jpg: 156k (2015-05-30 19:31) regata2015_d1_p1040039.jpg: 101k (2015-05-30 19:31) regata2015_d1_p1040041.jpg: 64k (2015-05-30 19:34) regata2015_d1_p1040042.jpg: 81k (2015-05-30 19:34) regata2015_d1_p1040043.jpg: 60k (2015-05-30 19:35) regata2015_d1_p1040044.jpg: 93k (2015-05-30 19:37) regata2015_d1_p1040045.jpg: 135k (2015-05-30 19:37) regata2015_d1_p1040046.jpg: 191k (2015-05-30 19:38) regata2015_d1_p1040047.jpg: 137k (2015-05-30 19:38) regata2015_d1_p1040048.jpg: 139k (2015-05-30 19:38) regata2015_d1_p1040049.jpg: 163k (2015-05-30 19:38) regata2015_d1_p1040050.jpg: 187k (2015-05-30 19:39) regata2015_d1_p1040051.jpg: 124k (2015-05-30 19:39) regata2015_d1_p1040052.jpg: 102k (2015-05-30 19:40) regata2015_d1_p1040053.jpg: 140k (2015-05-30 19:40) regata2015_d1_p1040054.jpg: 83k (2015-05-30 19:41) regata2015_d1_p1040055.jpg: 115k (2015-05-30 19:42) regata2015_d1_p1040056.jpg: 119k (2015-05-30 19:42) regata2015_d1_p1040057.jpg: 114k (2015-05-30 19:43) regata2015_d1_p1040058.jpg: 58k (2015-05-30 19:43) regata2015_d1_p1040059.jpg: 55k (2015-05-30 19:44) regata2015_d1_p1040061.jpg: 99k (2015-05-30 19:46) regata2015_d1_p1040062.jpg: 88k (2015-05-30 19:46) regata2015_d1_p1040064.jpg: 165k (2015-05-30 19:51) regata2015_d1_p1040065.jpg: 137k (2015-05-30 19:52) regata2015_d1_p1040066.jpg: 51k (2015-05-30 19:53) regata2015_d1_p1040067.jpg: 87k (2015-05-30 19:54) regata2015_d1_p1040068.jpg: 123k (2015-05-30 19:56) regata2015_d1_p1040069.jpg: 79k (2015-05-30 19:57) regata2015_d1_p1040070.jpg: 137k (2015-05-30 19:58) regata2015_d1_p1040071.jpg: 139k (2015-05-30 19:58) regata2015_d1_p1040072.jpg: 142k (2015-05-30 20:02) regata2015_d1_p1040073.jpg: 154k (2015-05-30 20:03) regata2015_d1_p1040074.jpg: 169k (2015-05-30 20:03) regata2015_d1_p1040075.jpg: 155k (2015-05-30 20:04) regata2015_d1_p1040076.jpg: 66k (2015-05-30 20:05) regata2015_d1_p1040077.jpg: 74k (2015-05-30 20:05) regata2015_d1_p1040078.jpg: 117k (2015-05-30 20:11) regata2015_d1_p1040079.jpg: 88k (2015-05-30 20:16) regata2015_d1_p1040080.jpg: 113k (2015-05-30 20:17) regata2015_d1_p1040081.jpg: 74k (2015-05-30 20:19) regata2015_d1_p1040082.jpg: 87k (2015-05-30 20:19) regata2015_d1_p1040083.jpg: 94k (2015-05-30 20:19) regata2015_d1_p1040084.jpg: 86k (2015-05-30 20:21) regata2015_d1_p1040085.jpg: 105k (2015-05-30 20:21) regata2015_d1_p1040086.jpg: 109k (2015-05-30 20:21) regata2015_d1_p1040087.jpg: 81k (2015-05-30 20:22) regata2015_d1_p1040088.jpg: 85k (2015-05-30 20:22) regata2015_d1_p1040089.jpg: 70k (2015-05-30 20:22) regata2015_d1_p1040090.jpg: 78k (2015-05-30 20:22) regata2015_d1_p1040091.jpg: 78k (2015-05-30 20:29) regata2015_d1_p1040092.jpg: 84k (2015-05-30 20:29) regata2015_d1_p1040093.jpg: 77k (2015-05-30 20:30) regata2015_d1_p1040094.jpg: 71k (2015-05-30 20:32) regata2015_d1_p1040095.jpg: 71k (2015-05-30 20:33) regata2015_d1_p1040096.jpg: 68k (2015-05-30 20:33) regata2015_d1_p1040097.jpg: 59k (2015-05-30 20:34) regata2015_d1_p1040098.jpg: 136k (2015-05-30 20:35) regata2015_d1_p1040099.jpg: 125k (2015-05-30 20:37) regata2015_d1_p1040100.jpg: 142k (2015-05-30 20:45)
0:20 - Plachta
0:21 - Priprava lode
0:24 - A vyrazili sme ...
0:45 - A plavime sa ..
0:18 - Stihli sme sa vyhnut
1:48 - Teoreticky uvod od kapitana
1:47 - Prvy drink na uvitanie

Slavo D. - Day 2 - 2015.05.31

_sibenik.jpg: 559k (2015-08-15 15:15)
regata2015_d2_p1040103.jpg: 139k (2015-05-31 12:44) regata2015_d2_p1040104.jpg: 122k (2015-05-31 12:44) regata2015_d2_p1040105.jpg: 111k (2015-05-31 12:44) regata2015_d2_p1040106.jpg: 207k (2015-05-31 12:52) regata2015_d2_p1040107.jpg: 132k (2015-05-31 12:55) regata2015_d2_p1040108.jpg: 146k (2015-05-31 12:59) regata2015_d2_p1040109.jpg: 136k (2015-05-31 12:59) regata2015_d2_p1040110.jpg: 131k (2015-05-31 12:59) regata2015_d2_p1040111.jpg: 199k (2015-05-31 13:11) regata2015_d2_p1040112.jpg: 175k (2015-05-31 13:13) regata2015_d2_p1040113.jpg: 155k (2015-05-31 13:23) regata2015_d2_p1040114.jpg: 148k (2015-05-31 13:23) regata2015_d2_p1040115.jpg: 159k (2015-05-31 13:27) regata2015_d2_p1040116.jpg: 140k (2015-05-31 13:27) regata2015_d2_p1040117.jpg: 132k (2015-05-31 13:29) regata2015_d2_p1040118.jpg: 118k (2015-05-31 13:29) regata2015_d2_p1040119.jpg: 125k (2015-05-31 13:30) regata2015_d2_p1040120.jpg: 123k (2015-05-31 13:30) regata2015_d2_p1040121.jpg: 109k (2015-05-31 13:31) regata2015_d2_p1040122.jpg: 159k (2015-05-31 13:33) regata2015_d2_p1040123.jpg: 160k (2015-05-31 13:33) regata2015_d2_p1040124.jpg: 134k (2015-05-31 13:34) regata2015_d2_p1040125.jpg: 154k (2015-05-31 13:37) regata2015_d2_p1040126.jpg: 176k (2015-05-31 13:38) regata2015_d2_p1040127.jpg: 200k (2015-05-31 13:39) regata2015_d2_p1040128.jpg: 198k (2015-05-31 13:39) regata2015_d2_p1040129.jpg: 240k (2015-05-31 13:41) regata2015_d2_p1040130.jpg: 198k (2015-05-31 13:41) regata2015_d2_p1040131.jpg: 216k (2015-05-31 13:42) regata2015_d2_p1040132.jpg: 183k (2015-05-31 13:43) regata2015_d2_p1040133.jpg: 183k (2015-05-31 13:43) regata2015_d2_p1040134.jpg: 202k (2015-05-31 13:43) regata2015_d2_p1040135.jpg: 131k (2015-05-31 13:43) regata2015_d2_p1040136.jpg: 218k (2015-05-31 13:44) regata2015_d2_p1040137.jpg: 123k (2015-05-31 13:44) regata2015_d2_p1040138.jpg: 193k (2015-05-31 13:45) regata2015_d2_p1040139.jpg: 175k (2015-05-31 13:45) regata2015_d2_p1040140.jpg: 198k (2015-05-31 13:46) regata2015_d2_p1040149.jpg: 156k (2015-05-31 13:48) regata2015_d2_p1040151.jpg: 208k (2015-05-31 13:52) regata2015_d2_p1040152.jpg: 171k (2015-05-31 13:54) regata2015_d2_p1040153.jpg: 233k (2015-05-31 14:01) regata2015_d2_p1040154.jpg: 202k (2015-05-31 14:07) regata2015_d2_p1040155.jpg: 158k (2015-05-31 14:07) regata2015_d2_p1040156.jpg: 132k (2015-05-31 14:08) regata2015_d2_p1040157.jpg: 181k (2015-05-31 14:14) regata2015_d2_p1040158.jpg: 169k (2015-05-31 14:14) regata2015_d2_p1040159.jpg: 156k (2015-05-31 14:15) regata2015_d2_p1040160.jpg: 184k (2015-05-31 14:19) regata2015_d2_p1040161.jpg: 184k (2015-05-31 14:21) regata2015_d2_p1040163.jpg: 246k (2015-05-31 14:28) regata2015_d2_p1040164.jpg: 175k (2015-05-31 14:48) regata2015_d2_p1040165.jpg: 216k (2015-05-31 14:52) regata2015_d2_p1040166.jpg: 211k (2015-05-31 14:53) regata2015_d2_p1040167.jpg: 203k (2015-05-31 14:54) regata2015_d2_p1040168.jpg: 165k (2015-05-31 14:56) regata2015_d2_p1040169.jpg: 160k (2015-05-31 14:57) regata2015_d2_p1040170.jpg: 195k (2015-05-31 15:06) regata2015_d2_p1040171.jpg: 149k (2015-05-31 15:11) regata2015_d2_p1040172.jpg: 201k (2015-05-31 15:14) regata2015_d2_p1040173.jpg: 151k (2015-05-31 15:19) regata2015_d2_p1040174.jpg: 187k (2015-05-31 15:19) regata2015_d2_p1040175.jpg: 118k (2015-05-31 15:30) regata2015_d2_p1040176.jpg: 116k (2015-05-31 17:40) regata2015_d2_p1040177.jpg: 143k (2015-05-31 17:40) regata2015_d2_p1040178.jpg: 100k (2015-05-31 17:41) regata2015_d2_p1040180.jpg: 139k (2015-05-31 17:45) regata2015_d2_p1040181.jpg: 220k (2015-05-31 18:24) regata2015_d2_p1040182.jpg: 167k (2015-05-31 18:24) regata2015_d2_p1040183.jpg: 220k (2015-05-31 18:26) regata2015_d2_p1040184.jpg: 188k (2015-05-31 18:28) regata2015_d2_p1040185.jpg: 208k (2015-05-31 18:40) regata2015_d2_p1040186.jpg: 228k (2015-05-31 18:49) regata2015_d2_p1040187.jpg: 123k (2015-05-31 19:34) regata2015_d2_p1040188.jpg: 143k (2015-05-31 19:35) regata2015_d2_p1040189.jpg: 153k (2015-05-31 19:35) regata2015_d2_p1040190.jpg: 171k (2015-05-31 19:35) regata2015_d2_p1040191.jpg: 157k (2015-05-31 19:36) regata2015_d2_p1040192.jpg: 162k (2015-05-31 19:36) regata2015_d2_p1040193.jpg: 137k (2015-05-31 20:41) regata2015_d2_p1040194.jpg: 132k (2015-05-31 20:41) regata2015_d2_p1040195.jpg: 107k (2015-05-31 21:14) regata2015_d2_p1040202.jpg: 153k (2015-05-31 21:55) regata2015_d2_p1040203.jpg: 120k (2015-06-01 00:04) regata2015_d2_p1040204.jpg: 146k (2015-06-01 00:06) regata2015_d2_p1040205.jpg: 127k (2015-06-01 00:06) regata2015_d2_p1040206.jpg: 72k (2015-06-01 00:07) regata2015_d2_p1040207.jpg: 109k (2015-06-01 00:08) regata2015_d2_p1040208.jpg: 121k (2015-06-01 00:08) regata2015_d2_p1040209.jpg: 81k (2015-06-01 00:10) regata2015_d2_p1040210.jpg: 67k (2015-06-01 00:20)
0:23 - Krmenie rybiciek
0:38 - Krmenie rybiciek s efektom
0:44 - Sibenik
0:20 - Kupujeme musle
0:20 - Spinaker - aky je len krasny
1:40 - Nie sme zli - Brendy vari
0:48 - Misko nezacinaj si s nim
0:49 - Stuzkova
0:36 - Drzim ti miesto
0:32 - Darinka
0:55 - Jaromir a futbal

Slavo D. - Day 3 - 2015.06.01

regata2015_d3_p1040211.jpg: 221k (2015-06-01 09:51) regata2015_d3_p1040212.jpg: 78k (2015-06-01 13:09) regata2015_d3_p1040213.jpg: 101k (2015-06-01 13:09) regata2015_d3_p1040214.jpg: 111k (2015-06-01 13:09) regata2015_d3_p1040215.jpg: 153k (2015-06-01 13:49) regata2015_d3_p1040216.jpg: 131k (2015-06-01 13:50) regata2015_d3_p1040217.jpg: 164k (2015-06-01 13:52) regata2015_d3_p1040219.jpg: 111k (2015-06-01 18:49) regata2015_d3_p1040220.jpg: 146k (2015-06-01 18:50) regata2015_d3_p1040221.jpg: 125k (2015-06-01 19:09) regata2015_d3_p1040222.jpg: 118k (2015-06-01 19:09) regata2015_d3_p1040223.jpg: 139k (2015-06-01 19:09) regata2015_d3_p1040224.jpg: 141k (2015-06-01 19:09) regata2015_d3_p1040225.jpg: 143k (2015-06-01 19:10) regata2015_d3_p1040226.jpg: 133k (2015-06-01 19:22) regata2015_d3_p1040227.jpg: 105k (2015-06-01 19:22) regata2015_d3_p1040228.jpg: 119k (2015-06-01 19:23) regata2015_d3_p1040229.jpg: 121k (2015-06-01 19:24) regata2015_d3_p1040230.jpg: 110k (2015-06-01 19:27) regata2015_d3_p1040231.jpg: 126k (2015-06-01 19:29) regata2015_d3_p1040232.jpg: 108k (2015-06-01 19:31) regata2015_d3_p1040233.jpg: 131k (2015-06-01 19:38) regata2015_d3_p1040234.jpg: 188k (2015-06-01 19:39) regata2015_d3_p1040235.jpg: 108k (2015-06-01 19:47) regata2015_d3_p1040236.jpg: 114k (2015-06-01 19:47) regata2015_d3_p1040237.jpg: 161k (2015-06-01 19:51) regata2015_d3_p1040238.jpg: 91k (2015-06-01 19:54) regata2015_d3_p1040239.jpg: 94k (2015-06-01 19:54) regata2015_d3_p1040240.jpg: 111k (2015-06-01 19:55) regata2015_d3_p1040241.jpg: 106k (2015-06-01 19:59) regata2015_d3_p1040242.jpg: 108k (2015-06-01 20:04) regata2015_d3_p1040243.jpg: 131k (2015-06-01 20:07) regata2015_d3_p1040244.jpg: 124k (2015-06-01 20:08) regata2015_d3_p1040245.jpg: 132k (2015-06-01 20:51) regata2015_d3_p1040246.jpg: 107k (2015-06-01 20:57) regata2015_d3_p1040247.jpg: 87k (2015-06-01 20:57) regata2015_d3_p1040248.jpg: 69k (2015-06-01 21:03) regata2015_d3_p1040250.jpg: 150k (2015-06-01 21:33) regata2015_d3_p1040251.jpg: 124k (2015-06-01 21:36) regata2015_d3_p1040252.jpg: 144k (2015-06-01 21:38) regata2015_d3_p1040253.jpg: 100k (2015-06-01 21:38) regata2015_d3_p1040254.jpg: 97k (2015-06-01 21:39)

1:13 - Cert vi kdy kotvy zvedenem .. az se rum zas koupi ..


Slavo D. - Day 4 - 2015.06.02

regata2015_d4_p1040255.jpg: 182k (2015-06-02 09:24) regata2015_d4_p1040256.jpg: 287k (2015-06-02 09:25) regata2015_d4_p1040257.jpg: 263k (2015-06-02 09:30) regata2015_d4_p1040258.jpg: 211k (2015-06-02 09:31) regata2015_d4_p1040259.jpg: 204k (2015-06-02 09:33) regata2015_d4_p1040260.jpg: 295k (2015-06-02 09:34) regata2015_d4_p1040261.jpg: 219k (2015-06-02 09:34) regata2015_d4_p1040262.jpg: 268k (2015-06-02 09:35) regata2015_d4_p1040263.jpg: 246k (2015-06-02 09:36) regata2015_d4_p1040264.jpg: 170k (2015-06-02 09:37) regata2015_d4_p1040265.jpg: 212k (2015-06-02 09:37) regata2015_d4_p1040266.jpg: 161k (2015-06-02 09:37) regata2015_d4_p1040267.jpg: 235k (2015-06-02 09:38) regata2015_d4_p1040268.jpg: 175k (2015-06-02 09:38) regata2015_d4_p1040269.jpg: 235k (2015-06-02 09:39) regata2015_d4_p1040270.jpg: 203k (2015-06-02 09:40) regata2015_d4_p1040271.jpg: 204k (2015-06-02 09:40) regata2015_d4_p1040272.jpg: 187k (2015-06-02 09:42) regata2015_d4_p1040273.jpg: 211k (2015-06-02 09:43) regata2015_d4_p1040274.jpg: 143k (2015-06-02 09:43) regata2015_d4_p1040275.jpg: 145k (2015-06-02 09:44) regata2015_d4_p1040276.jpg: 210k (2015-06-02 09:45) regata2015_d4_p1040277.jpg: 268k (2015-06-02 09:47) regata2015_d4_p1040278.jpg: 216k (2015-06-02 09:47) regata2015_d4_p1040279.jpg: 66k (2015-06-02 09:48) regata2015_d4_p1040280.jpg: 233k (2015-06-02 09:48) regata2015_d4_p1040281.jpg: 223k (2015-06-02 09:50) regata2015_d4_p1040282.jpg: 235k (2015-06-02 09:50) regata2015_d4_p1040283.jpg: 150k (2015-06-02 09:52) regata2015_d4_p1040284.jpg: 150k (2015-06-02 09:52) regata2015_d4_p1040285.jpg: 146k (2015-06-02 09:54) regata2015_d4_p1040286.jpg: 197k (2015-06-02 09:54) regata2015_d4_p1040287.jpg: 408k (2015-06-02 09:55) regata2015_d4_p1040288.jpg: 321k (2015-06-02 09:57) regata2015_d4_p1040289.jpg: 119k (2015-06-02 09:58) regata2015_d4_p1040290.jpg: 334k (2015-06-02 10:01) regata2015_d4_p1040291.jpg: 148k (2015-06-02 10:01) regata2015_d4_p1040292.jpg: 232k (2015-06-02 10:08) regata2015_d4_p1040293.jpg: 145k (2015-06-02 10:09) regata2015_d4_p1040294.jpg: 192k (2015-06-02 10:09) regata2015_d4_p1040295.jpg: 198k (2015-06-02 10:15) regata2015_d4_p1040296.jpg: 243k (2015-06-02 10:23) regata2015_d4_p1040297.jpg: 161k (2015-06-02 10:23) regata2015_d4_p1040298.jpg: 198k (2015-06-02 10:38) regata2015_d4_p1040299.jpg: 97k (2015-06-02 11:16) regata2015_d4_p1040303.jpg: 145k (2015-06-02 12:28) regata2015_d4_p1040304.jpg: 106k (2015-06-02 13:28) regata2015_d4_p1040305.jpg: 128k (2015-06-02 14:49) regata2015_d4_p1040306.jpg: 116k (2015-06-02 14:49) regata2015_d4_p1040307.jpg: 144k (2015-06-02 14:49) regata2015_d4_p1040309.jpg: 143k (2015-06-02 14:53) regata2015_d4_p1040310.jpg: 133k (2015-06-02 14:53) regata2015_d4_p1040311.jpg: 144k (2015-06-02 14:54) regata2015_d4_p1040312.jpg: 135k (2015-06-02 14:54) regata2015_d4_p1040314.jpg: 100k (2015-06-02 14:57) regata2015_d4_p1040315.jpg: 124k (2015-06-02 15:02) regata2015_d4_p1040316.jpg: 156k (2015-06-02 15:03) regata2015_d4_p1040317.jpg: 126k (2015-06-02 15:15) regata2015_d4_p1040318.jpg: 175k (2015-06-02 15:16) regata2015_d4_p1040319.jpg: 108k (2015-06-02 17:19) regata2015_d4_p1040320.jpg: 88k (2015-06-02 17:22) regata2015_d4_p1040321.jpg: 150k (2015-06-02 17:23) regata2015_d4_p1040322.jpg: 146k (2015-06-02 17:28) regata2015_d4_p1040323.jpg: 150k (2015-06-02 17:31) regata2015_d4_p1040324.jpg: 182k (2015-06-02 17:35) regata2015_d4_p1040325.jpg: 162k (2015-06-02 17:36) regata2015_d4_p1040326.jpg: 143k (2015-06-02 17:37) regata2015_d4_p1040327.jpg: 149k (2015-06-02 18:58) regata2015_d4_p1040328.jpg: 129k (2015-06-02 19:00) regata2015_d4_p1040329.jpg: 138k (2015-06-02 19:00) regata2015_d4_p1040330.jpg: 146k (2015-06-02 19:01) regata2015_d4_p1040331.jpg: 152k (2015-06-02 19:02) regata2015_d4_p1040332.jpg: 157k (2015-06-02 19:02) regata2015_d4_p1040333.jpg: 147k (2015-06-02 19:03) regata2015_d4_p1040334.jpg: 168k (2015-06-02 19:03) regata2015_d4_p1040335.jpg: 125k (2015-06-02 19:04) regata2015_d4_p1040336.jpg: 152k (2015-06-02 19:07) regata2015_d4_p1040337.jpg: 167k (2015-06-02 19:12) regata2015_d4_p1040338.jpg: 162k (2015-06-02 19:15) regata2015_d4_p1040339.jpg: 156k (2015-06-02 19:15) regata2015_d4_p1040340.jpg: 143k (2015-06-02 20:17) regata2015_d4_p1040341.jpg: 134k (2015-06-02 20:18)
0:44 - Aj bez zapaliek sa to da :-)
1:46 - Crew's hard work
0:38 - Pozor zakruta - studijny material pre kapitana
3:26 - Nasa spriatelena lod
0:53 - Nasa spriatelena lod na pravoboku
0:15 - Zuzka na zahajeni regaty
0:01 - Omyl

Slavo D. - Day 5 - 2015.06.03

regata2015_d5_p1040353.jpg: 111k (2015-06-03 10:32) regata2015_d5_p1040354.jpg: 119k (2015-06-03 10:32) regata2015_d5_p1040355.jpg: 112k (2015-06-03 10:32) regata2015_d5_p1040356.jpg: 129k (2015-06-03 10:33) regata2015_d5_p1040358.jpg: 110k (2015-06-03 10:49) regata2015_d5_p1040359.jpg: 109k (2015-06-03 10:49) regata2015_d5_p1040360.jpg: 120k (2015-06-03 10:50) regata2015_d5_p1040361.jpg: 137k (2015-06-03 10:51) regata2015_d5_p1040362.jpg: 121k (2015-06-03 10:54) regata2015_d5_p1040363.jpg: 137k (2015-06-03 10:55) regata2015_d5_p1040364.jpg: 144k (2015-06-03 12:03) regata2015_d5_p1040365.jpg: 114k (2015-06-03 12:23) regata2015_d5_p1040366.jpg: 114k (2015-06-03 12:23) regata2015_d5_p1040367.jpg: 127k (2015-06-03 12:24) regata2015_d5_p1040368.jpg: 82k (2015-06-03 12:24) regata2015_d5_p1040369.jpg: 110k (2015-06-03 12:25) regata2015_d5_p1040370.jpg: 151k (2015-06-03 12:27) regata2015_d5_p1040372.jpg: 122k (2015-06-03 12:48) regata2015_d5_p1040374.jpg: 111k (2015-06-03 12:49) regata2015_d5_p1040375.jpg: 157k (2015-06-03 12:50) regata2015_d5_p1040376.jpg: 178k (2015-06-03 12:50) regata2015_d5_p1040377.jpg: 181k (2015-06-03 12:51) regata2015_d5_p1040378.jpg: 191k (2015-06-03 12:51) regata2015_d5_p1040379.jpg: 192k (2015-06-03 12:51) regata2015_d5_p1040380.jpg: 150k (2015-06-03 12:53) regata2015_d5_p1040381.jpg: 101k (2015-06-03 12:54) regata2015_d5_p1040382.jpg: 109k (2015-06-03 12:55) regata2015_d5_p1040383.jpg: 116k (2015-06-03 12:55) regata2015_d5_p1040384.jpg: 136k (2015-06-03 12:56) regata2015_d5_p1040385.jpg: 127k (2015-06-03 12:57) regata2015_d5_p1040386.jpg: 174k (2015-06-03 13:00) regata2015_d5_p1040387.jpg: 181k (2015-06-03 13:00) regata2015_d5_p1040388.jpg: 152k (2015-06-03 13:18) regata2015_d5_p1040389.jpg: 131k (2015-06-03 13:19) regata2015_d5_p1040391.jpg: 196k (2015-06-03 13:36) regata2015_d5_p1040392.jpg: 110k (2015-06-03 14:53) regata2015_d5_p1040393.jpg: 143k (2015-06-03 16:23) regata2015_d5_p1040394.jpg: 167k (2015-06-03 16:23) regata2015_d5_p1040395.jpg: 196k (2015-06-03 16:24) regata2015_d5_p1040396.jpg: 126k (2015-06-03 16:25) regata2015_d5_p1040397.jpg: 154k (2015-06-03 16:26) regata2015_d5_p1040398.jpg: 186k (2015-06-03 16:26) regata2015_d5_p1040399.jpg: 164k (2015-06-03 16:39) regata2015_d5_p1040400.jpg: 197k (2015-06-03 16:40) regata2015_d5_p1040401.jpg: 188k (2015-06-03 16:40) regata2015_d5_p1040403.jpg: 184k (2015-06-03 16:44) regata2015_d5_p1040404.jpg: 194k (2015-06-03 16:47) regata2015_d5_p1040405.jpg: 156k (2015-06-03 16:48) regata2015_d5_p1040406.jpg: 195k (2015-06-03 16:48) regata2015_d5_p1040407.jpg: 115k (2015-06-03 16:49) regata2015_d5_p1040408.jpg: 162k (2015-06-03 17:02) regata2015_d5_p1040409.jpg: 173k (2015-06-03 17:02) regata2015_d5_p1040410.jpg: 215k (2015-06-03 17:04) regata2015_d5_p1040411.jpg: 155k (2015-06-03 17:09) regata2015_d5_p1040412.jpg: 145k (2015-06-03 18:38) regata2015_d5_p1040413.jpg: 185k (2015-06-03 18:39) regata2015_d5_p1040414.jpg: 136k (2015-06-03 19:22)
0:15 - Nocny pristav
0:12 - Nocny pristav 2
0:02 - Nocna lampa - ale inak omyl
1:05 - Pod lampou - Maja rodnaja
0:55 - Pod lampou - Robka
2:33 - Pod lampou - Zbirka
2:06 - Pod lampou - Fotbal po druhe
1:04 - Pod lampou - Na jadrane malovane
2:30 - Pod lampou - Piesen o uzkych prielivoch na kornatoch
1:00 - Na startovnej ciare
0:24 - Na cielovej ciare
0:27 - Nasa spriatelena lod vyhrala
1:12 - Samo malo - a sme na mole

Slavo D. - Day 6 - 2015.06.04

regata2015_d6_p1040415.jpg: 175k (2015-06-04 08:30) regata2015_d6_p1040416.jpg: 192k (2015-06-04 08:30) regata2015_d6_p1040417.jpg: 157k (2015-06-04 09:27) regata2015_d6_p1040418.jpg: 98k (2015-06-04 10:52) regata2015_d6_p1040419.jpg: 127k (2015-06-04 10:53) regata2015_d6_p1040421.jpg: 111k (2015-06-04 11:16) regata2015_d6_p1040422.jpg: 127k (2015-06-04 12:00) regata2015_d6_p1040424.jpg: 101k (2015-06-04 12:50) regata2015_d6_p1040425.jpg: 132k (2015-06-04 12:51) regata2015_d6_p1040426.jpg: 104k (2015-06-04 12:54) regata2015_d6_p1040427.jpg: 88k (2015-06-04 12:54) regata2015_d6_p1040428.jpg: 173k (2015-06-04 17:02) regata2015_d6_p1040429.jpg: 175k (2015-06-04 17:02) regata2015_d6_p1040430.jpg: 162k (2015-06-04 17:02) regata2015_d6_p1040431.jpg: 132k (2015-06-04 17:04) regata2015_d6_p1040432.jpg: 120k (2015-06-04 17:09) regata2015_d6_p1040435.jpg: 119k (2015-06-04 18:58) regata2015_d6_p1040440.jpg: 92k (2015-06-04 19:02) regata2015_d6_p1040444.jpg: 139k (2015-06-04 19:49) regata2015_d6_p1040445.jpg: 125k (2015-06-04 19:50) regata2015_d6_p1040446.jpg: 133k (2015-06-04 19:50) regata2015_d6_p1040447.jpg: 122k (2015-06-04 19:52) regata2015_d6_p1040448.jpg: 119k (2015-06-04 19:52) regata2015_d6_p1040449.jpg: 117k (2015-06-04 19:56) regata2015_d6_p1040450.jpg: 129k (2015-06-04 19:56) regata2015_d6_p1040451.jpg: 101k (2015-06-04 19:59) regata2015_d6_p1040452.jpg: 122k (2015-06-04 19:59) regata2015_d6_p1040453.jpg: 143k (2015-06-04 20:00) regata2015_d6_p1040454.jpg: 68k (2015-06-04 23:41) regata2015_d6_p1040455.jpg: 98k (2015-06-04 23:49) regata2015_d6_p1040456.jpg: 94k (2015-06-04 23:50) regata2015_d6_p1040457.jpg: 85k (2015-06-04 23:54) regata2015_d6_p1040458.jpg: 78k (2015-06-05 00:05)
1:09 - A nezafuci a nezafuci
1:45 - Vitazny zaver

Slavo D. - Day 7 - 2015.06.05

regata2015_d7_p1040461.jpg: 116k (2015-06-05 14:03) regata2015_d7_p1040462.jpg: 127k (2015-06-05 14:03) regata2015_d7_p1040463.jpg: 97k (2015-06-05 14:03) regata2015_d7_p1040464.jpg: 164k (2015-06-05 14:04) regata2015_d7_p1040467.jpg: 203k (2015-06-05 14:45) regata2015_d7_p1040468.jpg: 186k (2015-06-05 16:21)
0:33 - Skupina B vyrazila
0:59 - Vsetci za nami :-)
0:23 - Ciel


         __              _                 
      _____/ /___ __  ______ ____ ___ (_)____    _________ ____ ___ 
     / ___/ / __ `/ | / / __ \/ __ `__ \/ / ___/    / ___/ __ \/ __ `__ \
     (__ ) / /_/ /| |/ / /_/ / / / / / / / /   _  / /__/ /_/ / / / / / /
    /____/_/\__,_/ |___/\____/_/ /_/ /_/_/_/   (_)  \___/\____/_/ /_/ /_/ 
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on 2018-06-08 00:00