Recent Changes - Search:

Photo gallery home

S.Dvorsky's gallery

2023:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2009:

2008:

2006-2007:

2004-2005

2001-2003

2000

FEI-STU

Albumy kamaratov

Velka fatra 2017

Velka fatra 2017

(23. - 26.6.2017)

_velka_fatra_2017_title.jpg: 93k (2017-06-29 10:15) _velka_fatra_2017_title1.jpg: 104k (2017-06-29 11:17) _velka_fatra_2017_title2_GoldenEagle.jpg: 34k (2017-07-26 22:35) _velka_fatra_2017_title3_Apodemus_sylvaticus.jpg: 100k (2017-07-26 22:33) _velka_fatra_2017_title4_vipera-berus.jpg: 119k (2017-07-26 22:34)

Ostatné huncútstva a dobrodružstvá "Budvarkáčov" s ĽUDSKOU TVÁROU :

Výzvy Budvarkovskej unie :

Naucne :


Alanove fotky

Download all-in-one (23 MB)

PANORAMY

vfatra_2017_pan_am_img_2367.jpg: 223k (2017-06-24 16:30) vfatra_2017_pan_am_img_2368.jpg: 157k (2017-06-24 16:31) vfatra_2017_pan_am_img_2384.jpg: 55k (2017-06-24 20:39) vfatra_2017_pan_am_img_2385.jpg: 84k (2017-06-24 20:39) vfatra_2017_pan_am_img_2418.jpg: 163k (2017-06-25 14:52) vfatra_2017_pan_am_img_2419.jpg: 198k (2017-06-25 14:53) vfatra_2017_pan_am_img_2439.jpg: 157k (2017-06-25 18:39) vfatra_2017_pan_am_img_2440.jpg: 182k (2017-06-25 18:40) vfatra_2017_pan_am_img_2450.jpg: 62k (2017-06-25 19:30) vfatra_2017_pan_am_img_2451.jpg: 99k (2017-06-25 19:30) vfatra_2017_pan_am_img_2452.jpg: 98k (2017-06-25 19:31) vfatra_2017_pan_am_img_2459.jpg: 127k (2017-06-26 11:25) vfatra_2017_pan_am_img_2460.jpg: 124k (2017-06-26 11:26) vfatra_2017_pan_am_img_2464.jpg: 117k (2017-06-26 12:46) vfatra_2017_pan_am_img_2465.jpg: 123k (2017-06-26 12:46)

FOTKY

vfatra_2017_am_img_2305.jpg: 191k (2017-06-24 12:35) vfatra_2017_am_img_2306.jpg: 198k (2017-06-24 12:35) vfatra_2017_am_img_2307.jpg: 190k (2017-06-24 12:35) vfatra_2017_am_img_2308.jpg: 229k (2017-06-24 12:36) vfatra_2017_am_img_2309.jpg: 222k (2017-06-24 12:36) vfatra_2017_am_img_2310.jpg: 112k (2017-06-24 13:36) vfatra_2017_am_img_2311.jpg: 165k (2017-06-24 13:49) vfatra_2017_am_img_2312.jpg: 154k (2017-06-24 13:49) vfatra_2017_am_img_2313.jpg: 133k (2017-06-24 13:49) vfatra_2017_am_img_2314.jpg: 138k (2017-06-24 13:50) vfatra_2017_am_img_2315.jpg: 164k (2017-06-24 15:08) vfatra_2017_am_img_2316.jpg: 164k (2017-06-24 15:08) vfatra_2017_am_img_2317.jpg: 98k (2017-06-24 15:09) vfatra_2017_am_img_2318.jpg: 98k (2017-06-24 15:09) vfatra_2017_am_img_2319.jpg: 203k (2017-06-24 15:10) vfatra_2017_am_img_2320.jpg: 168k (2017-06-24 15:10) vfatra_2017_am_img_2321.jpg: 92k (2017-06-24 15:11) vfatra_2017_am_img_2322.jpg: 233k (2017-06-24 15:16) vfatra_2017_am_img_2323.jpg: 111k (2017-06-24 15:16) vfatra_2017_am_img_2324.jpg: 203k (2017-06-24 15:16) vfatra_2017_am_img_2325.jpg: 101k (2017-06-24 15:20) vfatra_2017_am_img_2326.jpg: 243k (2017-06-24 15:27) vfatra_2017_am_img_2327.jpg: 218k (2017-06-24 15:34) vfatra_2017_am_img_2328.jpg: 64k (2017-06-24 15:35) vfatra_2017_am_img_2329.jpg: 64k (2017-06-24 15:35) vfatra_2017_am_img_2330.jpg: 69k (2017-06-24 15:35) vfatra_2017_am_img_2331.jpg: 78k (2017-06-24 15:37) vfatra_2017_am_img_2332.jpg: 75k (2017-06-24 15:37) vfatra_2017_am_img_2333.jpg: 67k (2017-06-24 15:38) vfatra_2017_am_img_2334.jpg: 110k (2017-06-24 15:41) vfatra_2017_am_img_2335.jpg: 115k (2017-06-24 15:41) vfatra_2017_am_img_2336.jpg: 185k (2017-06-24 15:43) vfatra_2017_am_img_2337.jpg: 62k (2017-06-24 15:45) vfatra_2017_am_img_2338.jpg: 67k (2017-06-24 15:46) vfatra_2017_am_img_2339.jpg: 239k (2017-06-24 15:57) vfatra_2017_am_img_2340.jpg: 262k (2017-06-24 15:58) vfatra_2017_am_img_2341.jpg: 217k (2017-06-24 16:04) vfatra_2017_am_img_2342.jpg: 150k (2017-06-24 16:08) vfatra_2017_am_img_2343.jpg: 179k (2017-06-24 16:08) vfatra_2017_am_img_2344.jpg: 111k (2017-06-24 16:09) vfatra_2017_am_img_2345.jpg: 117k (2017-06-24 16:12) vfatra_2017_am_img_2346.jpg: 292k (2017-06-24 16:12) vfatra_2017_am_img_2347.jpg: 222k (2017-06-24 16:15) vfatra_2017_am_img_2348.jpg: 270k (2017-06-24 16:15) vfatra_2017_am_img_2349.jpg: 130k (2017-06-24 16:16) vfatra_2017_am_img_2350.jpg: 154k (2017-06-24 16:16) vfatra_2017_am_img_2351.jpg: 146k (2017-06-24 16:17) vfatra_2017_am_img_2352.jpg: 316k (2017-06-24 16:17) vfatra_2017_am_img_2353.jpg: 253k (2017-06-24 16:18) vfatra_2017_am_img_2354.jpg: 131k (2017-06-24 16:18) vfatra_2017_am_img_2355.jpg: 261k (2017-06-24 16:21) vfatra_2017_am_img_2356.jpg: 112k (2017-06-24 16:23) vfatra_2017_am_img_2357.jpg: 127k (2017-06-24 16:24) vfatra_2017_am_img_2358.jpg: 85k (2017-06-24 16:24) vfatra_2017_am_img_2359.jpg: 86k (2017-06-24 16:24) vfatra_2017_am_img_2360.jpg: 114k (2017-06-24 16:24) vfatra_2017_am_img_2361.jpg: 165k (2017-06-24 21:58) vfatra_2017_am_img_2362.jpg: 159k (2017-06-24 21:59) vfatra_2017_am_img_2363.jpg: 147k (2017-06-24 21:59) vfatra_2017_am_img_2364.jpg: 142k (2017-06-24 21:59) vfatra_2017_am_img_2365.jpg: 176k (2017-06-24 16:27) vfatra_2017_am_img_2366.jpg: 170k (2017-06-24 16:27) vfatra_2017_am_img_2369.jpg: 87k (2017-06-24 16:36) vfatra_2017_am_img_2370.jpg: 202k (2017-06-24 16:44) vfatra_2017_am_img_2371.jpg: 217k (2017-06-24 16:45) vfatra_2017_am_img_2372.jpg: 115k (2017-06-24 16:47) vfatra_2017_am_img_2373.jpg: 111k (2017-06-24 16:47) vfatra_2017_am_img_2374.jpg: 228k (2017-06-24 16:47) vfatra_2017_am_img_2375.jpg: 126k (2017-06-24 20:23) vfatra_2017_am_img_2376.jpg: 128k (2017-06-24 20:23) vfatra_2017_am_img_2377.jpg: 244k (2017-06-24 20:23) vfatra_2017_am_img_2378.jpg: 43k (2017-06-24 20:36) vfatra_2017_am_img_2379.jpg: 47k (2017-06-24 20:36) vfatra_2017_am_img_2380.jpg: 76k (2017-06-24 20:36) vfatra_2017_am_img_2381.jpg: 74k (2017-06-24 20:36) vfatra_2017_am_img_2382.jpg: 41k (2017-06-24 20:36) vfatra_2017_am_img_2383.jpg: 32k (2017-06-24 20:38) vfatra_2017_am_img_2386.jpg: 35k (2017-06-24 20:40) vfatra_2017_am_img_2387.jpg: 35k (2017-06-24 20:40) vfatra_2017_am_img_2388.jpg: 35k (2017-06-24 20:40) vfatra_2017_am_img_2389.jpg: 35k (2017-06-24 20:40) vfatra_2017_am_img_2390.jpg: 45k (2017-06-24 20:40) vfatra_2017_am_img_2391.jpg: 38k (2017-06-24 20:41) vfatra_2017_am_img_2392.jpg: 230k (2017-06-24 20:42) vfatra_2017_am_img_2393.jpg: 105k (2017-06-24 20:42) vfatra_2017_am_img_2394.jpg: 119k (2017-06-24 20:42) vfatra_2017_am_img_2395.jpg: 95k (2017-06-24 20:43) vfatra_2017_am_img_2396.jpg: 154k (2017-06-24 20:43) vfatra_2017_am_img_2397.jpg: 257k (2017-06-24 20:44) vfatra_2017_am_img_2398.jpg: 89k (2017-06-24 20:44) vfatra_2017_am_img_2399.jpg: 71k (2017-06-24 20:46) vfatra_2017_am_img_2400.jpg: 82k (2017-06-24 20:46) vfatra_2017_am_img_2401.jpg: 85k (2017-06-24 20:46) vfatra_2017_am_img_2402.jpg: 142k (2017-06-24 20:48) vfatra_2017_am_img_2403.jpg: 74k (2017-06-24 20:49) vfatra_2017_am_img_2404.jpg: 84k (2017-06-24 20:53) vfatra_2017_am_img_2405.jpg: 59k (2017-06-24 20:54) vfatra_2017_am_img_2406.jpg: 158k (2017-06-24 20:56) vfatra_2017_am_img_2407.jpg: 134k (2017-06-24 20:56) vfatra_2017_am_img_2408.jpg: 122k (2017-06-24 21:02) vfatra_2017_am_img_2409.jpg: 64k (2017-06-24 21:03) vfatra_2017_am_img_2410.jpg: 159k (2017-06-25 11:14) vfatra_2017_am_img_2411.jpg: 160k (2017-06-25 11:14) vfatra_2017_am_img_2412.jpg: 131k (2017-06-25 13:27) vfatra_2017_am_img_2413.jpg: 93k (2017-06-25 13:27) vfatra_2017_am_img_2414.jpg: 275k (2017-06-25 14:22) vfatra_2017_am_img_2415.jpg: 316k (2017-06-25 14:22) vfatra_2017_am_img_2416.jpg: 132k (2017-06-25 14:25) vfatra_2017_am_img_2417.jpg: 96k (2017-06-25 14:25) vfatra_2017_am_img_2420.jpg: 186k (2017-06-25 15:37) vfatra_2017_am_img_2421.jpg: 100k (2017-06-25 15:37) vfatra_2017_am_img_2422.jpg: 116k (2017-06-25 15:40) vfatra_2017_am_img_2423.jpg: 175k (2017-06-25 15:40) vfatra_2017_am_img_2424.jpg: 108k (2017-06-25 15:40) vfatra_2017_am_img_2425.jpg: 102k (2017-06-25 15:42) vfatra_2017_am_img_2426.jpg: 120k (2017-06-25 15:42) vfatra_2017_am_img_2427.jpg: 124k (2017-06-25 15:42) vfatra_2017_am_img_2428.jpg: 191k (2017-06-25 15:45) vfatra_2017_am_img_2429.jpg: 134k (2017-06-25 15:45) vfatra_2017_am_img_2430.jpg: 142k (2017-06-25 15:47) vfatra_2017_am_img_2431.jpg: 83k (2017-06-25 15:48) vfatra_2017_am_img_2432.jpg: 185k (2017-06-25 15:48) vfatra_2017_am_img_2433.jpg: 159k (2017-06-25 15:49) vfatra_2017_am_img_2434.jpg: 166k (2017-06-25 17:03) vfatra_2017_am_img_2435.jpg: 168k (2017-06-25 17:03) vfatra_2017_am_img_2436.jpg: 201k (2017-06-25 17:47) vfatra_2017_am_img_2437.jpg: 139k (2017-06-25 17:46) vfatra_2017_am_img_2438.jpg: 136k (2017-06-25 17:04) vfatra_2017_am_img_2441.jpg: 82k (2017-06-25 18:41) vfatra_2017_am_img_2442.jpg: 61k (2017-06-25 18:42) vfatra_2017_am_img_2443.jpg: 96k (2017-06-25 18:45) vfatra_2017_am_img_2444.jpg: 111k (2017-06-25 18:50) vfatra_2017_am_img_2445.jpg: 90k (2017-06-25 18:50) vfatra_2017_am_img_2446.jpg: 90k (2017-06-25 18:53) vfatra_2017_am_img_2447.jpg: 166k (2017-06-25 18:54) vfatra_2017_am_img_2448.jpg: 149k (2017-06-25 18:54) vfatra_2017_am_img_2449.jpg: 133k (2017-06-25 19:21) vfatra_2017_am_img_2453.jpg: 279k (2017-06-26 10:33) vfatra_2017_am_img_2454.jpg: 219k (2017-06-26 10:51) vfatra_2017_am_img_2455.jpg: 226k (2017-06-26 10:51) vfatra_2017_am_img_2456.jpg: 235k (2017-06-26 10:51) vfatra_2017_am_img_2457.jpg: 166k (2017-06-26 10:55) vfatra_2017_am_img_2458.jpg: 163k (2017-06-26 10:55) vfatra_2017_am_img_2461.jpg: 70k (2017-06-26 11:26) vfatra_2017_am_img_2462.jpg: 60k (2017-06-26 11:26) vfatra_2017_am_img_2463.jpg: 71k (2017-06-26 11:26) vfatra_2017_am_img_2466.jpg: 66k (2017-06-26 12:47) vfatra_2017_am_img_2467.jpg: 75k (2017-06-26 12:47) vfatra_2017_am_img_2468.jpg: 102k (2017-06-26 13:19) vfatra_2017_am_img_2469.jpg: 104k (2017-06-26 13:20) vfatra_2017_am_img_2470.jpg: 104k (2017-06-26 13:20) vfatra_2017_am_img_2471.jpg: 66k (2017-06-26 19:01) vfatra_2017_am_img_2472.jpg: 184k (2017-06-27 10:40) vfatra_2017_am_img_2473.jpg: 187k (2017-06-27 10:40) vfatra_2017_am_img_2474.jpg: 175k (2017-06-27 10:40) vfatra_2017_am_img_2475.jpg: 182k (2017-06-27 10:40) vfatra_2017_am_img_2476.jpg: 119k (2017-06-27 13:15) vfatra_2017_am_img_2477.jpg: 83k (2017-06-27 13:29) vfatra_2017_am_img_2478.jpg: 65k (2017-06-27 13:29)

Zdenove fotky

Download all-in-one (6 MB)

vfatra_2017_zs_img_0481.jpg: 139k (2017-06-25 16:52) vfatra_2017_zs_img_0483.jpg: 237k (2017-06-25 16:54) vfatra_2017_zs_img_0484.jpg: 126k (2017-06-25 19:56) vfatra_2017_zs_img_0486.jpg: 131k (2017-06-25 21:03) vfatra_2017_zs_img_0487.jpg: 122k (2017-06-25 21:03) vfatra_2017_zs_img_0488.jpg: 51k (2017-06-25 21:03) vfatra_2017_zs_wp_20170625_18_04_46_pro.jpg: 232k (2017-06-25 18:04) vfatra_2017_zs_wp_20170626_001.jpg: 103k (2017-06-26 10:31) vfatra_2017_zs_wp_20170626_002.jpg: 115k (2017-06-26 10:31) vfatra_2017_zs_wp_20170626_003.jpg: 115k (2017-06-26 10:31) vfatra_2017_zs_wp_20170626_004.jpg: 114k (2017-06-26 10:32) vfatra_2017_zs_wp_20170626_005.jpg: 156k (2017-06-26 11:24) vfatra_2017_zs_wp_20170626_006.jpg: 117k (2017-06-26 11:25) vfatra_2017_zs_wp_20170626_007.jpg: 166k (2017-06-26 11:25) vfatra_2017_zs_wp_20170626_010.jpg: 145k (2017-06-26 12:46) vfatra_2017_zs_wp_20170626_011.jpg: 187k (2017-06-26 13:43) vfatra_2017_zs_wp_20170626_12_30_09_pro.jpg: 299k (2017-06-26 12:30) vfatra_2017_zs_wp_20170626_12_30_24_pro.jpg: 183k (2017-06-26 12:30) vfatra_2017_zs_wp_20170627_001.jpg: 251k (2017-06-27 09:48) vfatra_2017_zs_wp_20170627_004.jpg: 282k (2017-06-27 09:49) vfatra_2017_zs_wp_20170627_005.jpg: 166k (2017-06-27 10:16) vfatra_2017_zs_wp_20170627_006.jpg: 135k (2017-06-27 13:17) vfatra_2017_zs_wp_20170627_09_38_26_pro.jpg: 245k (2017-06-27 09:38) vfatra_2017_zs_wp_20170627_09_38_30_pro.jpg: 359k (2017-06-27 09:38) vfatra_2017_zs_wp_20170627_10_19_19_pro.jpg: 220k (2017-06-27 10:19) vfatra_2017_zs_wp_20170627_10_19_25_pro.jpg: 207k (2017-06-27 10:19) vfatra_2017_zs_wp_20170627_10_19_32_pro.jpg: 310k (2017-06-27 10:19) vfatra_2017_zs_wp_20170627_10_22_16_pro.jpg: 342k (2017-06-27 19:55) vfatra_2017_zs_wp_20170627_10_22_24_pro.jpg: 248k (2017-06-27 10:22) vfatra_2017_zs_wp_20170627_10_31_53_pro.jpg: 300k (2017-06-27 10:32) vfatra_2017_zs_wp_20170627_10_32_10_pro.jpg: 216k (2017-06-27 10:32) vfatra_2017_zs_wp_20170627_13_13_45_pro.jpg: 192k (2017-06-27 13:13) vfatra_2017_zs_wp_20170627_14_10_30_pro.jpg: 180k (2017-06-27 14:10) vfatra_2017_zs_wp_20170627_14_10_35_pro.jpg: 185k (2017-06-27 14:10) vfatra_2017_zs_wp_20170627_15_18_10_pro.jpg: 206k (2017-06-27 15:18)

Miskine fotky

Download all-in-one (18 MB)

vfatra_2017_mb_img_5027.jpg: 487k (2017-06-24 10:42) vfatra_2017_mb_img_5028.jpg: 221k (2017-06-24 11:37) vfatra_2017_mb_img_5029.jpg: 164k (2017-06-24 11:37) vfatra_2017_mb_img_5030.jpg: 150k (2017-06-24 11:45) vfatra_2017_mb_img_5031.jpg: 71k (2017-06-24 11:47) vfatra_2017_mb_img_5032.jpg: 252k (2017-06-24 11:48) vfatra_2017_mb_img_5033.jpg: 405k (2017-06-24 11:49) vfatra_2017_mb_img_5034.jpg: 107k (2017-06-24 11:57) vfatra_2017_mb_img_5035.jpg: 152k (2017-06-24 11:58) vfatra_2017_mb_img_5036.jpg: 148k (2017-06-24 11:58) vfatra_2017_mb_img_5037.jpg: 81k (2017-06-24 11:58) vfatra_2017_mb_img_5038.jpg: 129k (2017-06-24 11:59) vfatra_2017_mb_img_5039.jpg: 118k (2017-06-24 12:00) vfatra_2017_mb_img_5040.jpg: 246k (2017-06-24 12:00) vfatra_2017_mb_img_5041.jpg: 188k (2017-06-24 12:01) vfatra_2017_mb_img_5042.jpg: 444k (2017-06-24 12:02) vfatra_2017_mb_img_5043.jpg: 143k (2017-06-24 12:02) vfatra_2017_mb_img_5044.jpg: 108k (2017-06-24 12:30) vfatra_2017_mb_img_5045.jpg: 163k (2017-06-24 12:33) vfatra_2017_mb_img_5046.jpg: 355k (2017-06-24 12:34) vfatra_2017_mb_img_5047.jpg: 104k (2017-06-24 12:35) vfatra_2017_mb_img_5049.jpg: 70k (2017-06-24 14:05) vfatra_2017_mb_img_5050.jpg: 121k (2017-06-24 14:12) vfatra_2017_mb_img_5051.jpg: 127k (2017-06-24 14:12) vfatra_2017_mb_img_5052.jpg: 355k (2017-06-24 14:13) vfatra_2017_mb_img_5053.jpg: 71k (2017-06-24 14:13) vfatra_2017_mb_img_5054.jpg: 69k (2017-06-24 14:13) vfatra_2017_mb_img_5055.jpg: 75k (2017-06-24 14:13) vfatra_2017_mb_img_5057.jpg: 80k (2017-06-24 14:14) vfatra_2017_mb_img_5058.jpg: 127k (2017-06-24 18:23) vfatra_2017_mb_img_5059.jpg: 140k (2017-06-24 18:23) vfatra_2017_mb_img_5060.jpg: 43k (2017-06-24 18:34) vfatra_2017_mb_img_5061.jpg: 31k (2017-06-24 18:35) vfatra_2017_mb_img_5062.jpg: 198k (2017-06-24 18:36) vfatra_2017_mb_img_5063.jpg: 33k (2017-06-24 18:36) vfatra_2017_mb_img_5064.jpg: 42k (2017-06-24 18:38) vfatra_2017_mb_img_5065.jpg: 101k (2017-06-24 18:38) vfatra_2017_mb_img_5067.jpg: 188k (2017-06-24 18:40) vfatra_2017_mb_img_5068.jpg: 33k (2017-06-24 18:40) vfatra_2017_mb_img_5069.jpg: 35k (2017-06-24 18:40) vfatra_2017_mb_img_5070.jpg: 32k (2017-06-24 18:41) vfatra_2017_mb_img_5072.jpg: 36k (2017-06-24 18:41) vfatra_2017_mb_img_5073.jpg: 38k (2017-06-24 18:42) vfatra_2017_mb_img_5074.jpg: 39k (2017-06-24 18:43) vfatra_2017_mb_img_5075.jpg: 54k (2017-06-24 18:44) vfatra_2017_mb_img_5076.jpg: 57k (2017-06-24 18:57) vfatra_2017_mb_img_5079.jpg: 91k (2017-06-24 18:59) vfatra_2017_mb_img_5081.jpg: 73k (2017-06-24 19:00) vfatra_2017_mb_img_5082.jpg: 59k (2017-06-24 19:00) vfatra_2017_mb_img_5083.jpg: 85k (2017-06-24 19:01) vfatra_2017_mb_img_5084.jpg: 249k (2017-06-24 19:02) vfatra_2017_mb_img_5085.jpg: 109k (2017-06-25 08:11) vfatra_2017_mb_img_5086.jpg: 83k (2017-06-25 08:38) vfatra_2017_mb_img_5087.jpg: 274k (2017-06-25 08:39) vfatra_2017_mb_img_5088.jpg: 258k (2017-06-25 09:42) vfatra_2017_mb_img_5089.jpg: 195k (2017-06-25 10:04) vfatra_2017_mb_img_5090.jpg: 71k (2017-06-25 10:05) vfatra_2017_mb_img_5091.jpg: 82k (2017-06-25 10:05) vfatra_2017_mb_img_5092.jpg: 288k (2017-06-25 10:05) vfatra_2017_mb_img_5093.jpg: 182k (2017-06-25 12:30) vfatra_2017_mb_img_5094.jpg: 172k (2017-06-25 12:30) vfatra_2017_mb_img_5095.jpg: 145k (2017-06-25 12:30) vfatra_2017_mb_img_5096.jpg: 232k (2017-06-25 12:31) vfatra_2017_mb_img_5097.jpg: 134k (2017-06-25 12:33) vfatra_2017_mb_img_5098.jpg: 129k (2017-06-25 12:36) vfatra_2017_mb_img_5099.jpg: 63k (2017-06-25 12:36) vfatra_2017_mb_img_5100.jpg: 122k (2017-06-25 12:38) vfatra_2017_mb_img_5101.jpg: 359k (2017-06-25 12:38) vfatra_2017_mb_img_5102.jpg: 90k (2017-06-25 12:38) vfatra_2017_mb_img_5103.jpg: 89k (2017-06-25 12:52) vfatra_2017_mb_img_5104.jpg: 88k (2017-06-25 12:55) vfatra_2017_mb_img_5105.jpg: 257k (2017-06-25 12:56) vfatra_2017_mb_img_5108.jpg: 140k (2017-06-25 12:57) vfatra_2017_mb_img_5109.jpg: 155k (2017-06-25 12:57) vfatra_2017_mb_img_5110.jpg: 105k (2017-06-25 12:58) vfatra_2017_mb_img_5111.jpg: 176k (2017-06-25 12:58) vfatra_2017_mb_img_5112.jpg: 168k (2017-06-25 12:58) vfatra_2017_mb_img_5113.jpg: 156k (2017-06-25 12:58) vfatra_2017_mb_img_5114.jpg: 152k (2017-06-25 12:58) vfatra_2017_mb_img_5117.jpg: 203k (2017-06-25 12:59) vfatra_2017_mb_img_5118.jpg: 173k (2017-06-25 12:59) vfatra_2017_mb_img_5119.jpg: 165k (2017-06-25 13:00) vfatra_2017_mb_img_5120.jpg: 172k (2017-06-25 13:00) vfatra_2017_mb_img_5121.jpg: 155k (2017-06-25 13:00) vfatra_2017_mb_img_5122.jpg: 182k (2017-06-25 13:02) vfatra_2017_mb_img_5124.jpg: 140k (2017-06-25 13:04) vfatra_2017_mb_img_5126.jpg: 138k (2017-06-25 13:06) vfatra_2017_mb_img_5127.jpg: 139k (2017-06-25 13:16) vfatra_2017_mb_img_5128.jpg: 174k (2017-06-25 13:16) vfatra_2017_mb_img_5129.jpg: 99k (2017-06-25 13:26) vfatra_2017_mb_img_5130.jpg: 96k (2017-06-25 13:27) vfatra_2017_mb_img_5131.jpg: 116k (2017-06-25 13:32) vfatra_2017_mb_img_5132.jpg: 103k (2017-06-25 16:38) vfatra_2017_mb_img_5133.jpg: 90k (2017-06-25 16:38) vfatra_2017_mb_img_5134.jpg: 91k (2017-06-25 16:38) vfatra_2017_mb_img_5135.jpg: 308k (2017-06-25 16:39) vfatra_2017_mb_img_5136.jpg: 78k (2017-06-25 16:45) vfatra_2017_mb_img_5137.jpg: 264k (2017-06-25 16:47) vfatra_2017_mb_img_5138.jpg: 132k (2017-06-25 16:49) vfatra_2017_mb_img_5139.jpg: 126k (2017-06-25 16:50) vfatra_2017_mb_img_5140.jpg: 119k (2017-06-25 16:54) vfatra_2017_mb_img_5142.jpg: 174k (2017-06-26 05:38) vfatra_2017_mb_img_5143.jpg: 115k (2017-06-26 05:39) vfatra_2017_mb_img_5144.jpg: 74k (2017-06-26 08:34) vfatra_2017_mb_img_5145.jpg: 84k (2017-06-26 08:34) vfatra_2017_mb_img_5146.jpg: 107k (2017-06-26 08:48) vfatra_2017_mb_img_5147.jpg: 167k (2017-06-26 08:48) vfatra_2017_mb_img_5148.jpg: 115k (2017-06-26 08:49) vfatra_2017_mb_img_5150.jpg: 116k (2017-06-26 08:52) vfatra_2017_mb_img_5151.jpg: 115k (2017-06-26 08:52) vfatra_2017_mb_img_5153.jpg: 170k (2017-06-26 09:04) vfatra_2017_mb_img_5154.jpg: 201k (2017-06-26 09:05) vfatra_2017_mb_img_5155.jpg: 119k (2017-06-26 09:05) vfatra_2017_mb_img_5156.jpg: 105k (2017-06-26 09:27) vfatra_2017_mb_img_5157.jpg: 102k (2017-06-26 09:27) vfatra_2017_mb_img_5158.jpg: 85k (2017-06-26 09:37) vfatra_2017_mb_img_5159.jpg: 100k (2017-06-26 09:37) vfatra_2017_mb_img_5160.jpg: 259k (2017-06-26 09:38) vfatra_2017_mb_img_5161.jpg: 571k (2017-06-26 10:49) vfatra_2017_mb_img_5162.jpg: 59k (2017-06-26 10:50) vfatra_2017_mb_img_5163.jpg: 122k (2017-06-26 11:17) vfatra_2017_mb_img_5164.jpg: 450k (2017-06-26 11:18)

Slavo S

vfatra_2017_ss_20170625_151458_1502871481711.jpg: 145k (2017-08-16 10:20) vfatra_2017_ss_20170625_151500_1502871481557.jpg: 158k (2017-08-16 10:20) vfatra_2017_ss_20170625_151511_1502871481455.jpg: 158k (2017-08-16 10:20) vfatra_2017_ss_20170625_151513_1502871481353.jpg: 124k (2017-08-16 10:20) vfatra_2017_ss_20170625_151526_1502871481045.jpg: 128k (2017-08-16 10:20)

Slavo D

vfatra_2017_sd_img_20170624_123536.jpg: 148k (2017-06-24 12:35) vfatra_2017_sd_img_20170624_123559.jpg: 223k (2017-06-24 12:36) vfatra_2017_sd_img_20170624_123612.jpg: 251k (2017-06-24 12:36) vfatra_2017_sd_img_20170624_143849.jpg: 101k (2017-06-24 14:38) vfatra_2017_sd_img_20170624_143857.jpg: 118k (2017-06-24 14:38) vfatra_2017_sd_img_20170624_150023.jpg: 203k (2017-06-24 15:00) vfatra_2017_sd_img_20170624_162758.jpg: 90k (2017-06-24 16:27) vfatra_2017_sd_img_20170624_163039.jpg: 114k (2017-06-24 16:30) vfatra_2017_sd_img_20170624_163047.jpg: 131k (2017-06-24 16:30) vfatra_2017_sd_img_20170624_164152.jpg: 137k (2017-06-24 16:41) vfatra_2017_sd_img_20170624_164203.jpg: 157k (2017-06-24 16:42) vfatra_2017_sd_img_20170624_164213.jpg: 148k (2017-06-24 16:42) vfatra_2017_sd_img_20170624_194949.jpg: 80k (2017-06-24 19:49) vfatra_2017_sd_img_20170624_195117.jpg: 77k (2017-06-24 19:51) vfatra_2017_sd_img_20170624_195129.jpg: 87k (2017-06-24 19:51)


         __              _                 
      _____/ /___ __  ______ ____ ___ (_)____    _________ ____ ___ 
     / ___/ / __ `/ | / / __ \/ __ `__ \/ / ___/    / ___/ __ \/ __ `__ \
     (__ ) / /_/ /| |/ / /_/ / / / / / / / /   _  / /__/ /_/ / / / / / /
    /____/_/\__,_/ |___/\____/_/ /_/ /_/_/_/   (_)  \___/\____/_/ /_/ /_/ 
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on 2018-01-07 09:48